ИНСТИТУТ ДРУШТВЕНИХ НАУКАДИРЕКТОРИ

Владимир Гоати

(Мостар, 1939. )

Vladimir Goati CV

Председник пословодног одбора Института од 1983. до 1989. године. Био је и управник Центра за истраживање јавног мњења од 1976. до 1983. године и председник Научног већа од 1990. до 2003. године. Предавао је по позиву на универзитетима у Љубљани, Бордоу, Подгорици и у Београду. Био је члан Савета за борбу против корупције, а председник је НВО „Транспарентност Србија“.


Најзначајнији радови:

 • Политичка социологија: (огледи), Младост, 1978
 • Савремене политичке партије: компаративна анализа, Партизанска књига, 1984
 • СКЈ, криза демократија: тешкоће политичке авангарде данас, Центар за културну дјелатност, 1986
 • Политичка анатомија југословенског друштва, Напријед, 1989
 • У сусрет демократији, МЦ "Ђуро Пуцар Стари" Градског комитета СКБиХ, Сарајево, 1990
 • Југославија на прекретници : од монизма до грађанског рата, Југословенски институт за новинарство, 1991
 • Избори и изборни системи (у коауторству са Вучином Васовићем), ИБН Центар, Радничка штампа, 1993
 • Challenges of parliamentarism : the case of Serbia in the early nineties, Institut of Social Sciences, Centre for Political Studies and Public Opinion Research, 1995
 • Стабилизација демократије или повратак монизму: "Трећа Југославија" средином деведесетих, Унирекс, 1996
 • Партије Србије и Црне Горе у политичким борбама од 1990 до 2000, Conteco , 2000
 • Elections in FRY : from 1990 to 1998 : will of people or electoral manipulation? : addendum: elections 2000, Center for Free Elections and Democracy, 2001
 • Политичке партије и избори у демократском поретку, Центар за слободне изборе и демократију, 2001
 • Партијске борбе у Србији у постоктобарском раздобљу, Friedrich Ebert Stiftung, Институт друштвених наука, 2006
 • Политичке партије и партијски системи, Факултет политичких наука, Универзитет Црне Горе, 2008

Монографије

Зборници