ИНСТИТУТ ДРУШТВЕНИХ НАУКАДИРЕКТОРИ

Велимир Томановић

(Пирот, 1936 – Београд, 2013.)

Velimir Tomanovic CV

Председник Пословодног одбора Института 1976. године и Управник Центра за социолошка истраживања од 1983. до 2001. године. Дипломирао, магистрирао и докторирао на Правном факултету Универзитета у Београду. У Институту је провео 34 године, усавршавао се на Лондонској школи за економске и политичке науке. Руководио је значајним научно-истраживачким пројектима, држао предавања по позиву у универзитетској настави и био је члан редакција часописа Гледишта, Социолошки преглед, и Марксистичка мисао.


Најзначајнији радови:

  • Радничка и интелектуална омладина: промене социјалних разлика, Институт друштвених наука, 1971
  • Социјално-економски положај и социјална свест и понашање омладине, докторска дисертација, 1973
  • Млада генерација у самоуправном друштву, Делта прес, 1977
  • Омладина и социјализам, Младост, 1977
  • Друштвене промене и образовање, Комунист, 1980

Монографије

Зборници