ИНСТИТУТ ДРУШТВЕНИХ НАУКАДИРЕКТОРИ

Светозар Ћулибрк

(Бушевић, БиХ, 1924 – Београд, 1982.)

Председник Пословодног одбора Института од 1980. до 1982. године. Дипломирао на Филозофском факултету Универзитета у Београду у првој групи за филозофију 1951. године. Докторирао је на Правном факултету 1976. са докторском дисертацијом Цвијићева социологија Балкана. Усавршавао се на Универзитету у Манчестеру и Лондонској школи за економске и политичке науке. У Социолошком центру Института друштвених наука радио је од 1958. до 1982. године.


Најзначајнији радови:

  • Жеље и страховања народа Југославије, Институт друштвених наука, 1965
  • Општа географија антропогеографија, Завод за издавање уџбеника Социјалистичке Републике Србије, 1969
  • Цвијићева социологија Балкана, Институт друштвених наука, Центар за социолошка истраживања, Просвета, 1982

Монографије

Зборници