ИНСТИТУТ ДРУШТВЕНИХ НАУКАДИРЕКТОРИ

Најдан Пашић

(Скопље, 1922 – Београд, 1997.)

Najdan Pasic CV

Директор Института друштвених наука од 1963. до 1965. године. Докторирао је на Правном факултету у Београду и био је професор и декан Факултета политичких наука у Београду и члана Извршног комитета Међународног удружења за политичке науке (IPSA). Био је уредник „Недељних информативних новина“ и часописа „Социјализам“, а обављао је различите политичке функције.


Најзначајнији радови:

 • Социјализам и држава, Рад, 1958
 • Савремена држава, Култура, 1960
 • Теорија политичких система, Висока школа политичких наука, 1964
 • Политика и политичка теорија, Висока школа политичких наука, 1968
 • Национално питање у савременој епохи, Радничка штампа, 1973
 • Класе и политика, елементи марксистичке политичке науке, Рад, 1974
 • Упоредни политички системи, Институт за политичке студије Факултета политичких наука, 1976
 • Интереси, институције, идеологије, Институт за политичке студије Факултета политичких наука, 1977
 • Плурализам интереса и политички систем, Делта прес, 1978
 • Интереси и политички процес, конфликти и консензус у политичком олучивању, Комунист, 1983
 • Организација политичког система социјалистичког самоуправљања, Институт за политичке студије, 1983
 • Разговори и расправе о политичком систему, Партизанска књига, 1986
 • Историјски фијаско система моноорганизационе хијерархије, године распада (1987-1992), ФПН, Унирекс, 1996

Монографије

Зборници