ИНСТИТУТ ДРУШТВЕНИХ НАУКАДИРЕКТОРИ

Мирјана Рашевић

Mirjana Rasevic CV

Директорка Института од 2002. до 2015. године и управница Центра за демографска истраживања од 1993. године. Предавач на Катедри за демографију Географског факултета Универзитета у Београду од 2002. Научним радом почела да се бави у Институту за здравствену заштиту мајке и детета Србије „Др Војкан Чупић“. Научни саветник од 2003. године, а у звању редовног професора од 2008. године. Руководилац различитих пројеката, укључујући и оне стратешког типа. Уредник часописa Становништво од 1996. до 2010. Члан Друштвa демографа Србије, Одборa за становништво Српске академије наука и уметности, Одељењa за друштвене науке Матице српске, Међународнe унијe за научно проучавање становништва (IUSSP) и Европског удружења за контрацепцију и репродуктивно здравље (ESC).


Најзначајнији радови:

 • Ка разумевању абортуса у Србији, Институт друштвених наука, 1993
 • Искуства популационе политике у свету, Институт друштвених наука, 1996 (коаутор Минa Петровић)
 • Планирање породице као стил живота, Институт друштвених наука, 1999
 • Фертилитет и репродуктивно здравље становништва Републике Црне Горе, UNICEF, 2001
 • Вољна стерилизација - потребе, баријере, решења, Службени гласник, 2002 (коаутор Катарина Седлецки)
 • Феномен намерног прекида трудноће, Службени гласник, 2003
 • Планирање породице као филозофија и пракса, Службени гласник, 2002
 • Обнављање становништва и репродуктивно здравље, USAID, 2005 (коаутор Катарина Седлецки)
 • The Elderly Nonresidential Care in Serbia - A Gap between Needs and Opportunities, Amity, 2007 (koautor Nadežda Satarić)
 • They Cannot Wait - Study on Poor Elderly in Serbia, Amity, 2009 (koautor Nadežda Satarić)
 • Општине Републике Србије: основни демографски, економски и социјални показатељи релевантни за популациону политику, Друштво демографа Србије, 2010 (коаутор Горан Пенев)
 • Migration and Development in Serbia, International Organization for Migration, 2016

Монографије

Зборници