ИНСТИТУТ ДРУШТВЕНИХ НАУКАДИРЕКТОРИ

Драгомир Пантић

(Сарајево, 1942. године)

Dragomir Pantic CV

Директор Института од 1989. до 2002. године. Био је и вршилац дужности Управника Центра за истраживање јавног мнења 1973. године и Управник Центра за политиколошка истраживања и јавно мнење у периоду од 1983. до1988. и 2005-2009. године. У Институту је радио четрдесет једну годину. Члан је Руске академије социјалних наука од 1999. године, а редовни је члан Међународног удружења за примењену психологију (I.A.A.P.). Био је члан Међународног удружења за политичке науке (IPSA) 1991. године. Предавао је методологију друштвених истраживања на Вишој школи за социјални рад у Београду и психологију спорта на Спортској академији у Београду. Живи у Београду и сарадник је Института.


Најзначајнији радови:

  • Интересовања младих. Део 1, Природа интересовања, Истраживачко издавачки центар ССО Србије, Институт друштвених наука, 1980
  • Интересовања младих. Део 2, Резултати истраживања, Истраживачко издавачки центар ССО Србије, Институт друштвених наука, 1981
  • Вредносне оријентације младих у Србији, Истраживачко-издавачки центар ССО Србије, 1981
  • Класична и световна религиозност, Институт друштвених наука, 1988
  • Промене вредносних оријентација младих, Институт друштвених наука, 1990
  • Value Change in the Former Yugoslavia: A Review of Empirical Findings, in: Voich, Dаn and Stepina, Lee, Crоss-Cultural Analysis of Values and Political Economy Issus, Praeger, 1994
  • Voters' Value Orientaitons, in: Goati, Vladimir (ed): Challenges of Parliamentarism: The Case of Serbia in the Early Nineties, Institutе of Social Sciences, 1995
  • Value Orientations of the Electorate, in: Goati, Vladimir (ed.):Elections to the Federal and Republican Parliament of Yugoslavia (Serbia and Montenegro) 1990/1996, Sigma and WZB, 1998
  • Јавно мњење: концепт и компаративна истраживања, (коаутор Зораном М. Павловић) , Friedrich Ebert Stiftung, Институт друштвених наука, 2007

Монографије

Зборници