ИНСТИТУТ ДРУШТВЕНИХ НАУКАДИРЕКТОРИ

Димитрије Продановић

(Ваљево, 1924 – Београд, 2013.)

Dimitrije Prodanovic CV

Председник Пословодног одбора Института од 1976. до 1980. године. Дипломирао је и докторирао на Правном факултету Универзитета у Београду. Усавршавао се у Лондону и Бриселу. У Институту друштвених наука је радио преко 30 година (1958-1989.), током којих је управљао Одељењем за политичке и правне науке од 1965. до 1970. године, а потом и Центром за правна и политиколошка истраживања од 1985. до 1989. године.


Најзначајнији радови:

  • Грађанин и јавне службе, Култура, 1960
  • Избори за централна представничка тела : компаративна студија, Институт друштвених наука, Центар за истраживање друштвених односа, 1968
  • Односи између представничких тела друштвено-политичких заједница у Југославији, Институт друштвених наука, Центар за политиколошка истраживања, 1972
  • Императивни и слободни мандат чланова представничких тела, Свјетлост, 1979
  • Централни извршни органи у скупштинском систему Швајцарске конфедерације и европских социјалистичких земаља, Институт друштвених наука, Центар за правна и политиколошка истраживања, 1982

Монографије

Зборници