ИНСТИТУТ ДРУШТВЕНИХ НАУКАДИРЕКТОРИ

Бранимир Јанковић

(Ваљево, 1920 - Београд, 1990.)

Branimir Jankovic CV

Директор Института друштвених наука од 1970. до 1972. године. Универзитетску каријеру је почео на Правном факултету у Сарајеву, а 1962. године је биран за професора на Правном и Економском факултету у Нишу. Од 1970. године био је редовни професор на Факултету политичких наука у Београду. Предавао је на универзитетима у Француској, Немачкој, САД, Совјетском Савезу, Пољској, Румунији, Египту, Либији, Индији и другим земљама. Био је проректор Београдског Универзитета (1960-1965), оснивач је и први ректор Универзитета у Нишу (1965-1969), а био је члан Сталне европске конференције ректора (1966-1970). Обављао је и бројне стручне функције од којих су значајне то што је био члан Комисије за права човека УН од 1967. до 1972. године; председник Специјалне групе експерата УН за права човека; члан Поткомисије против дискриминације и за заштиту права мањина УН од 1969. до 1975. године.


Најзначајнији радови:

  • Увод у савремено међународно јавно право, Веселин Маслеша, 1953
  • Савремене међународноправне теме, Свјетлост, 1953
  • Основи међународног јавног права: увод и субјекти, Веселин Маслеша, 1958
  • Међународни односи и међународно право, Свјетлост, 1964
  • Теорија и стварност у науци о међународним односима, Савремена администрација, 1977
  • International relations and historical disciplines, Institute of International public law, Thessaloniki, 1977
  • Public international law, Translational Publishers, New York, 1984
  • Балкан у међународним односима, Научна књига, 1988
  • Дипломатија: савремени систем, Научна књига, 1988

Монографије

Зборници