ИНСТИТУТ ДРУШТВЕНИХ НАУКАДИРЕКТОРИ

Антон Вратуша

(Долни Славечи, Словенија, 1915.)

Anton Vratusa CV

Директор Института друштвених наука од 1965 до 1967. године. Дипломирао је и докторирао на Филозофском факултету у Љубљани. Био је редовни професор Факултета политичких наука у Београду и Факултета за политичке науке, социологију и новинарство у Љубљани. Био је потпредседник Југословенског удружења за друштвене науке и члан Савета Међународног удружења за политичке науке (IPSA). Редовни члан Словеначке акадамије наука од 1985. Учествовао је у партизанском покрету, а у словеначкој и југословенској администрацији обављао је значајне политичке и дипломатске функције. Живи у Љубљани.


Најзначајнији радови:

  • Perspektive ekonomskega in družbenega razvoja v Jugoslaviji, Cankarjeva založba, 1955
  • О комуни, Висока школа политичких наука, 1962
  • Комунална самоуправа, Висока школа политичких наука, 1963
  • Социјалистичка демократија као друштвено политичка суштина и облик политичког система Југославије, Висока школа политичких наука, 1964
  • Neuvrščeni in novi mednarodni ekonomski red, Zveza delavskih univerza Slovenie, Univerzum, 1979
  • Профил несврстаности: самоуправљање и партиципација у националном развоју и политика несврставања на међународном плану, Борба, 1980
  • Остваривање Закона о удруженом раду, Комунист, 1980

Монографије

Зборници