ИНСТИТУТ ДРУШТВЕНИХ НАУКАЦЕНТАР ЗА СОЦИОЛОШКА И АНТРОПОЛОШКА ИСТРАЖИВАЊА

Историја: Одељење за социологију је основано 1957. године. Од 1966. до 1969. године ова научна јединица ради под називом Центар за истраживање друштвених односа, а од 1969. до 2016. године као Центар за социолошка истраживања. Од 2016. године у оквиру Центра је установљена и група за антрополошка истраживања.

Центром су управљали: др Вуко Павићевић (1958-1960), др Јоже Горичар (1960-1962), др Илија Станојчић (1963-1970 и 1974-1976), др Радослав Ратковић (1970-1971), др Живан Танић (1971-1974) др Владимир Милановић (1976-1979), др Милосав Јанићијевић (1979-1983), др Велимир Томановић (1983-2001), др Марија Парун-Колин (2001-2002), др Слободан Вуковић (2002-2013) и др Милан Брдар (од 2013-2017).


Делатности: У оквиру Центра се реализују фундаментална и примењена истраживања из социологије политике, родних студија, социологије религије, социологије друштвених покрета и студија јавног управљања и јавних политика. Континуирано се раде истраживања дискриминисаног положаја мањинских група; политичке партиципације и репрезентације у парламентарној демократији; карактеристика женског и мушког лидерства; улоге и значаја феминистичког покрета; структуралних промена и трансформације Србије у контексту процеса интеграције у Европску унију и религијских феномена у институционалним и неинституционализованим облицима у постконфликтном друштву.


Циљеви: Усавршавање метода научноистраживачког рада и проучавање могућности и начина примене научних резултата у пракси, пре свега у изради анализа и студија неопходних за креирање јавних политика.


Организација:


Управница:

Др Лилијана Чичкарић, научна сарветница


Сарадници/сараднице:

Др Снежана Грк, научна саветница
Др Мирко Благојевић, виши научни сарадник
Др Невен Цветићанин, виши научни сарадник
Др Нада Новаковић, научна сарадница
Ана Вуковић, истраживачица сарадница
Др Владимир Ментус, истраживач сарадник
Одељење за антрополошка истраживања


Руководилац одељења:

Др Александар Бошковић, научни саветник


Сарадници/сараднице:

Др Сузана Игњатовић, виша научна сарадница
Др Љубомир Христић, научни сарадник
Mр Емилија Миjић, истраживачица сарадница

Монографије

Зборници