ИНСТИТУТ ДРУШТВЕНИХ НАУКАЦЕНТАР ЗА СОЦИОЛОШКА И АНТРОПОЛОШКА ИСТРАЖИВАЊА

Историја: Одељење за социологију је основано 1957. године. Од 1966. до 1969. године ова научна јединица ради под називом Центар за истраживање друштвених односа, а од 1969. до 2016. године као Центар за социолошка истраживања. Од 2016. године у оквиру Центра је установљена и група за антрополошка истраживања.

Центром су управљали: др Вуко Павићевић (1958-1960), др Јоже Горичар (1960-1962), др Илија Станојчић (1963-1970 и 1974-1976), др Радослав Ратковић (1970-1971), др Живан Танић (1971-1974) др Владимир Милановић (1976-1979), др Милосав Јанићијевић (1979-1983), др Велимир Томановић (1983-2001), др Марија Парун-Колин (2001-2002), др Слободан Вуковић (2002-2013) и др Милан Брдар (од 2013-2017).


Делатности: У оквиру Центра се реализују фундаментална и примењена истраживања из социологије политике, родних студија, социологије религије, социологије друштвених покрета и студија јавног управљања и јавних политика. Континуирано се раде истраживања дискриминисаног положаја мањинских група; политичке партиципације и репрезентације у парламентарној демократији; карактеристика женског и мушког лидерства; улоге и значаја феминистичког покрета; структуралних промена и трансформације Србије у контексту процеса интеграције у Европску унију и религијских феномена у институционалним и неинституционализованим облицима у постконфликтном друштву.


Циљеви: Усавршавање метода научноистраживачког рада и проучавање могућности и начина примене научних резултата у пракси, пре свега у изради анализа и студија неопходних за креирање јавних политика.


Организација:


Управница:

Др Лилијана Чичкарић, виша научна сарадница


Сарадници/сараднице:

Др Снежана Грк, научна саветница
Др Душан Јањић, научни саветник
Др Мирко Благојевић, виши научни сарадник
Др Нада Новаковић, научна сарадница
Др Невен Цветићанин, научни сарадник
Ана Вуковић, истраживачица сарадница
Владимир Ментус, истраживач сарадник
Група за антрополошка истраживања


Руководилац групе:

Др Александар Бошковић, научни саветник


Сарадници/сараднице:

Др Љубомир Христић, научни сарадник
Др Сузана Игњатовић, виша научна сарадница
Mр Емилија Миjић, истраживачица сарадница