ИНСТИТУТ ДРУШТВЕНИХ НАУКАЦЕНТАР ЗА ПРАВНА ИСТРЖИВАЊА

Историја: Центар за правна истраживања (ЦПИ), део је Института од његовог оснивања, дакле од 1957. године. Његовим радом су управљали: академик Јован Ђорђевић (1958-1962), академик Љубомир Тадић (1962-1965), др Димитрије Продановић, (1965-1970 и 1985-1989), др Славољуб Поповић (1970-1973), др Светислав Аранђеловић (1974-1980), др Љиљана Ђуровић (1980-1984), др Мијат Дамјановић (1990-1992), др Љиљана Круљ (1992-2000), а затим др Зорица Мршевић (2000-2008).


Делатност: ЦПИ континуирано унапређује изучавање правне науке и позитивног права кроз проучавање проблема у вези са владавином права, људским правима, савременим правним тенденцијама у свету. Делатност ЦПИ је од интереса за развој правног система Србије, јер се у њему прати и проучава развој како правних институција Републике Србије, тако и упоредноправних система европских и других држава. Последњих година, ЦПИ је развио истраживања медицинског, здравственог, еколошког права, родних студија, равноправности полова и феномена насиља. Истраживање у области медицинског права и родних студија, чине ЦПИ препознатљивим и референтним у научној и стручној јавности.


Циљеви: Упоредна истраживања, праћење научних праваца, и стално унапређење правне науке у Србији, како са становишта тимског, пројектног рада, тако и индивидуалног истраживачког рада. Центар дефинише и обрађује релевантне научне области из домена цивилног, медицинског, и јавног права са посебним освртом на важеће стандарде људских права у тим областима. Центар обликује научне кадрове као део научног и високо-образовног процеса и публикује значајан број научних радова.


Организација:


Управница:

Др Хајрија Мујовић, научна саветница


Сарадници/сараднице:

Др Зорица Мршевић, научна саветница
Др Марта Сјеничић, виша научна сарадница
Др Мирјана Докмановић, научна сарадница
Др Марко Миленковић, научни сарадник
Софија Николић, истраживачица сарадница
Др Сања Стојковић-Златановић, истраживачица сарадница
Др Ранко Совиљ, истраживач сарадник

Јагода Дрљача, истраживачица приправница

Монографије

Зборници