Центар за политиколошка истраживања и јавно мњење

Историја
Центар је установљен 1963. године, а његовим радом су управљали: др Фирдус Џинић (1963-1972), др Драгомир Пантић (1973, 1983-1988 и 2005-2009), др Михаило Поповић (1974-1976), др Владимир Гоати (1976-1983), др Љиљана Баћевић (од 1989-2005), др Александар Бошковић (2009-2016). Центар је реализовао преко 200 истраживања јавног мњења која су указивала на политичке промене и динамику политичког процеса и доприносио је разумевању сложених политиколошких феномена: демократије, владавине права, легитимитета, комуникација.

Делатности
Истраживања јавног мњења (методологија, структура и динамика јавног мнења); истраживања политичких система, политичког и гласачког понашања, предвиђање изборних резултата; проучавање политичке комуникације, медија и јавности; истраживања специфичних друштвених догађаја, процеса и друштвених група (политичка култура, вредности, међуетнички и међурелигијски односи, елите, млади, жене, животни стилови); стварање и одржавање базе података јавног мњења и других емпиријских истраживања у Србији; теоријска истраживања политике; консултантске услуге. Центар развија истраживања заснована на најсавременијим научним приступима, који комбинују социјалну психологију, политичку психологију, статистику, као и интердисциплинарна истраживања (социологија, историја, комуникологија, антропологија). 

Циљеви
Развој основних и примењених истраживања политике у савременом добу – савремених комуникација, људских права, екстремизма, људске сигурности, питања једнакости, социјалних разлика, ставова о мањинским групама, који су релевантни за истраживања дискриминације и неједнакости у Србији. 

Организација

Управник
Др Зоран Лутовац, виши научни сарадник

Сарадници/сараднице
Др Горан Башић, научни саветник
Др Огњен Прибићевић, научни саветник
Др Бојан Тодосијевић, виши научни сарадник
Др Жељка Бутуровић-Брадарић, научна сарадница
Др Дијана Вукомановић, научна сарадница
Ксенија Марковић, истраживачица сарадница
Марко Јовановић, истраживач приправник
Јована Зафировић, истраживачица приправница
Бранка Матијевић, истраживачица приправница
Ирена Ристић, стручна саветница