Одржана конференција на тему: Употреба ЕСС података у земљама Западног Балкана

Регионална мрежа Западног Балкана за Европско друштвено истраживање (енг. Western Balkans European Social Survey Regional Network (WBESS)) је организовала конференцију са партнерима и пријатељима мреже на тему промоције употребе ЕСС података у земљама Западног Балкана (Data Driven Advocacy in the Western Balkans). Конференција се одржала од 09. до 12. децембра 2021. године, у Драчу (Албанија). Домаћини конференције су били партнери из Албаније, организација SciDev, док су учесници конференције биле научни институти, think-thank организације, представници цивилног друштва и доносиоци одлука из региона.

Учесници/е конференције су у излагањима укратко представили напредак ЕСС истраживања у својим земљама. Поред упознавања са тренутном ситуацијом, расправа се водила око тога који је најбољи начин да се ЕСС подаци промовишу међу доносиоцима одлука, како би се унапредило процес креирања јавних политика заснованим на подацима. Окупљени представници ЕСС тимова из Србије, Црне Горе, Македоније су имали прилику да размене искуства са представницама из Босне и Херцеговине и Албаније и тако их детаљно информишу како о току истраживања и изазовима са којима су се сусретали, тако и о примерима добре праксе и новим методама и приступима које се уводе у последњем таласу.

Након одржане конференције написан је документ који садржи конкретне препоруке о томе како да се унапреди видљивост и употребљивост ЕСС података. Дефинисане препоруке су намењене истраживачима и представницима академске заједнице, организацијама цивилног друштва, доносиоцима одлука и медијима. У документу се износе следећи закључци и запажања: потребно је организовати обуке намењене различитим актерима како би се упознали са значајем ЕСС података, али и начинима на који се они могу користити у креирању јавних политика; мора се унапредити начини и стратегије комуникације међу самим истраживачима (на индивидуалном и институционалном нивоу); размена искуства и знања између истраживача и релевантних организација цивилног друштва, како би се ојачали капацитети: истраживача у процесу заговарања, а представника OCD у методама и техникама анализе ЕСС података; упознавање са успешним стратегијама употребе ЕСС података у креирању или евалуацији јавних политика; увећање буџета који је намењен истраживањима; подржавање и јачање регионалних иницијатива попут Western Balkans European Social Survey Network.

Документ са препорукама је доступан овде.

Агенда догађаја је доступна овде.