Одржан четврти округли сто “Србија и реформисање института одговорности”

Округли сто “Србија и реформисање института одговорности”, одржан је 04.11.2021. у сарадњи Центра за правна истраживања Института друштвених наука и Адвокатске коморе Војводине, путем Зоом платформе. Изложено је више презентација учесника – предавача, који су истакли сву проблематику и значај садашњег тренутка одговорности у праву Србије и шире.

Догађај се одвијао кроз три тематске целине:

  • Правни и друштвени основи одговорности;
  • Облици одговорности кроз институте правних дисциплина;
  • Појединац и одговорност у великим системима (управа, социјална заштита, здравство, образовање, привреда).

Укупно је изложено дванаест груписаних тема. Први панел био је посвећен облицима одговорности везаним за Covid-19 кризу, инострану праксу, као и научне, моралне и културне аспекте одговорности. Други панел је актуелизовао питања одговорног поступања и тешкоће процесуирања одговорности у новим пољима привредних, економских и казнених прописа, као што су одговорност државе због принудних мера, финансијска и корпоративна одговорност, као и казнени аспекти одговорности за прекршаје и кривична дела из области трансплантације. Трећи панел истакао је питања медијске одговорности везано за социјалну заштиту и еколошку одговорност у области вода и пољопривредних мера. Предочена је тренутна ситуација на пољу одговорности по презентованим питањима у Европи и свету.

У закључку је указано на мањкавости одређених правних решења у праву Србије и потребу даљих напорa пре свега правне науке, законодавства и праксе да допринесу бољем разумевању и унапређењу института одговорности.