Истраживачи из Италије су посетили ИДН како би дискутовали о заједничким депопулационим изазовима и миграционим токовима између Србије и Италије

Проф. др Цецилија Реjнауд са Катедре за политичке науке Универзитета Рома Тре, Рим (Италија) и др Енрико Туци, виши истраживач из Националног института за статистику (ISTAT), Рим (Италија), посетили су Центар за демографска истраживања Института друштвених наука између 13. и 25. октобра 2021. године.

Главна тема ове посете била је разговор о недавним истраживањима депопулације у Италији и Србији и могућој будућој сарадњи у истраживању овог питања. Депопулација је веома високо рангирана међу актуелним приоритетима Владе Србије, што препознају и релевантне међународне институције које подржавају истраживање овог феномена у нашој земљи, попут Програма Уједињених нација за развој (UNDP).
Наши гости су са др Владимиром Никитовићем, научним саветником из Центра за демографска истраживања, разговарали о различитим аспектима проблема депопулације, на основу сазнања из међународних пројеката у којима су обе стране недавно учествовале. Постигнут је договор о заједничком интересу за даље истраживање ове теме, путем размене истраживачког искуства и побољшања знања о узроцима и последицама депопулације, старења становништва и миграција кроз различите облике међународне сарадње, попут истраживачких посета и заједничких пријава на међународне пројекте.
У циљу даљег развоја сарадње са релевантним националним институцијама у домену демографије и питања депопулације и миграција, колега Никитовић и гости из Италије одржали су радни састанак и са представницима Републичког завода за статистику на тему унапређења статистике међународних миграција у Србији имајући у виду богато искуство италијанског Националног института за статистику.