Предавање Софије Мојсић поводом промоције књиге “Извори модерности у мисаоној револуцији у раном 17. веку”

Ауторка у свом излагању као и у својој књизи показује како су се и на којим фундаменталним поставкама формирали модерна епоха, модерна филозофија и модерна рационалност уопште. Ауторка пажљиво анализира кључне карактеристике и садашњу релевантност филозофија Бекона, Декарта, Хобса и Паскала. Она у свом излагању посебно жели да нагласи зашто су те филозофије и те како битне и  нама данас у 21. веку. Она истиче сав велики ентузијазам и храброст, борбеност и оптимизам једног Бекона на почетку модерне научне и филозофске револуције у 17. веку и његово веровање и наглашавање колико модерна рационалност коју је управо изграђивао битно утиче на формирање бољих и моралнијих људи а не само огромног техничког инструментаријума којим су многи наши савременици презасићени. Она даље наглашава кључни допринос Декарта у конципирању и обликовању модерног појма духа који пре свега подразумева критичко самоодвајање и (само)критичку (само)рефлексију (раз)ума, Хобсово инсистирање на кључном значају страсти – поред осталог – за људски свеукупни живот, па и онај филозофски и интелектуални и на крају показује колико много Паскал инсистира на многим аспектима модерног човека и модерне хришћанске религије који се с пуним правом могу назвати демонским. Она у тим основним карактеристикама види колико много њихови аутори  кореспондирају и са нашом савременошћу, што се често заборавља.

О ауторки

Софија Мојсић је рођена у Косовској Митровици 1963. Дипломирала је, магистрирала је и докторирала је на Филозофском факултету у Београду, на Одељењу за филозофију. Објавила је следеће књиге: Кјеркегоров мисаони пут (Мали Немо, Панчево, 2008), Кант и Хегел као мислиоци модерне (Мали Немо, Панчево, 2009) и Извори модерности у мисаоној револуцији у раном 17. веку (Мали Немо, Панчево, 2021). Такође је била аутор-сарадник у Енциклопедији страха (Службени гласник, Београд, 2015). Превела је са енглеског језика следеће књиге: Ф. Коплстон, Руска религиозна филозофија (Плато, Београд, 2003), А. Макинтајер, Трагање за врлином (Плато, Београд, 2006) и Ч. Тејлор Извори сопства (Академска књига, Нови Сад, 2008). Са др Мирком Благојевићем и др Маринком Лолићем уредила је зборник радова Веровање и/или знање (Београд, 2016). Објавила је више научних радова у стручној периодици. Радила је у Институту за филозофију Филозофског факултета у Београду, Институту за филозофију и друштвену теорију у Београду и у предузећу „Светлост“.