Одрживи опоравак у постпандемијском периоду – изазови зелене економије

Институт друштвених наука организује међународну научну конференцију Одрживи опоравак у постпандемијском периоду – изазови зелене економије, која ће бити одржана 7-8. децембра 2021. године.

Међународна научна конференција има за циљ да окупи научнике и истраживаче како би се разматрала питања постпандемијског еколошки одрживог економског опоравка са економског, друштвеног, политиколошког и правног становишта. У јеку пандемије, Европска унија је усвојила Европски закон о клими – European Climate Low (2020) утврдивши  правни оквир за остварење циља климатске неутралности до 2050. године, и то само годину дана након представљања Европског зеленог договора – European Green Deal (2019). Међусобна повезаност климатских акција и активности за заштититу животне средине, суочавање са друштвеним и политичким изазовима, све у контексту  превазилажења јавноздравствене кризе узроковане COVID-19 пандемијом, централна је тема за критичко разматрање из теоријске и практичне перспективе. Ово, нарочито, са циљем стварања форума за идентификацију и развој холистичких и интегративних приступа. Оснаживање индустрије и привреде Европске уније, јачање циркуларне економије, посебно управљања и контроле отпадом, као и примена  концепта праведне транзиције радника, те прилагођавање радне заједнице зеленим пословима, кључна су питања за разматрање учесника Конференције. Криза јавног здравља захтева снажне реакције засноване на солидарности, сарадњи и одговорности. То захтева идентификацију тренутних изазова и проналажење нових модела за подршку кључним међународним и националним актерима у њиховим напорима да „поправе“ и „трансформишу“ друштва решавањем проблема неједнакости, сиромаштва, те  подстицања  одрживог раста.

Конференција ће бити организована у 4 сесије:

  • Планови зеленог оправка од пандемије – где смо тренутно и куда идемо на међународном нивоу?
  • Политички и правни приступи циркуларности, праведна транзиција ка зеленим радним местима и еколошкој правди, институције и владавина права – перспектива земаља Европске уније
  • Изазови развоја Оквира зеленог опоравка (Греен Рецоверy Фрамеwорк) у земљама Западног Балкана
  • Демократски изазови током пандемије COVID-19

Конференција ће бити одржана у онлајн формату путем Zoom платформе.

Рок за пријаву учешћа и слање апстракта (до 300 речи) је 20. октобар 2021. године. Апстракт је потребно послати на следеће адресе: office.skupovi@idn.org.rs и conference@isppi.ukim.edu.mk. Уз апстракт је потребно навести податке аутора (име и презиме, назив институције/организације/установе, адреса, имејл).

Рок за обавештење о прихватању апстракта је 05. новембар 2021. године.

Рок за достављање радова је 28. фебруар 2022. године.

Сви прихваћени радови подлежу двострукој, анонимној рецензији и биће објављени у зборнику радова са међународне научне конференције.