Разговор на тему „Антициганизам vs. Антиромизам“ (ВИДЕО)

20. септембар 2021. године од 11 до 13 часова
Институт друштвених наука, Краљице Наталије 45, Београд

ГОВОРНИЦИ

  • Гордана Чомић, министарка за људска и мањинска права и друштвени дијалог Владе Републике Србије
  • Ален Тахири, директор Уреда за људска и мањинска права Републике Хрватске
  • Ања Реус (Anja Reuss), политичка саветница Централног савета немачких Синта и Рома
  • Биљана Сикимић, научна саветница Балканолошког института САНУ
  • Драган Грачанин, извршни директор Асоцијације координатора за ромска питања у Србији