Упознавање са налазима Европског друштвеног истраживања

Институт за социолошка истраживања, партнер Института друштвених наука на пројеку Европског друштвеног истраживања (European Social Survey (ESS)) посветио је други, јунски број часописа Социологија за 2021. годину, који су приредили Драган Станојевић, Јелена Пешић, Јелисавета Петровић и Вера Бацковић, налазима Европског друштвеног истраживања (ЕСС). Текстовима можете приступити на веб страни часописа а сваки текст се појединачно представља и на Фејсбук страници Социологије и Фејсбук страници Института друштвених наука.

Припреме за спровођење X рунде ЕСС-а у Србији су у току, а објављивање налаза из претходне рунде и упознавање научне, стручне и шире јавности са спроведеним анализама и уоченим тенденцијама у различитим сферама друштва Србије (у европској компаративној перспективи) јесте један од важних циљева Европског друштвеног истраживања.