Одржано предавање „Политичка култура жена у Србији”

У оквиру циклуса предавања “Нови погледи, перспективе и истраживања теорије рода” Студијско истраживачке групе за родну равноправност и јавне политике ИДН, проф. др Нада Секулић, професорка Филозофског факултета у Београду, одржала је 18. маја 2021. године онлајн предавање о политичкој култури жена у Србији.

Др Секулић је дала преглед ставова грађанки Србије према феминизму и њихове политичке визије добро уређеног друштва на основу резултата истраживања о култури рађања из 2017. године и прелиминарних резултата истраживања о фабричким радницама у Србији које је у току. Резултати ових студија су потврдили висок степен репатријархализације и социјалне дистанце, као и изражено социјалистичко опредељење радница. Уочене су структурне промене ка репатријархализацији парнерства ка родном моделу унутар ког се подразумева да мушкарац има више моћи и врши функцију хранитеља породице, а оваквим променама су највише погођене најмлађе генерације.

Погоршање економског и социјалног положаја жена и раст несигурности указују на везу са јачањем конзервативног популизма. Укрштања између политичких опредељења и општег односа према феминизму потврђују да између њих постоји повезаност. Највише позитивно оријентисаних спрам феминизма има међу онима који су оријентисани ка јачању демократских институција, а најнегативнији однос имају испитанице опредељене за јачање националне свести и националне државе. Због непознавања феминизма, овај покрет није успео да привуче и мобилише раднице. У расправи о овој теми, учеснице овог онлајн догађаја су ово протумачиле неуспехом феминизма да тематизује проблем радничке класе и радница. Феминистичка оријентација је једним делом још увек екскузивни део политичких опредељења елита и још не успева да налази политичка партнерства са женама у синдикатима. Предавање је био повод и да се размотри шири оквир политичког живота у оквиру ког се обликују политичке вредности и политичко образовање жена у Србији. Изражен је и критички став према односу државе у погледу заштите радних права фабричких радница, посебно када раде у фабрикама које су у власништву иностраних компанија.