Приоритети за развој научноистраживачког подмлатка ИДН-а

Млади истраживачи и истраживачице Института друштвених наука (ИДН) су се окупили у Борковцу 20. и 21. маја 2021. године на team building-у који је организовао Институт друштвених наука. Током team building-а одржане су дводневне радионице. Циљ радионица је био да се пружи подршка и ојачају позиције младих истраживача/ица у ИДН. Поред наведеног један од стратешких циљева ИДН-а је да се подстакне интензивнија сарадња међу младима, ојачају укупни потенцијали и капацитети како младих појединачно, тако и Института као научноистраживачке организације и коначно да се ојача целокупна научноистраживачка структура у друштвеним и хуманистичким наукама у Србији.

У Институту друштвених наука је тренутно запослено 15 младих истраживача/ица од укупно 52 истраживача/ица, што чини скоро једну трећину запослених. Kонтинуирано обнављање истраживачког подмлатка и развијање компетиција младих истраживача за примену резултата научноистраживачког рада су препознати као стратешки циљеви, утврђени Програмом развоја научноистраживачког подмлатка ИДН-а за период од 2019 до 2024. године. Одржавање радионице је само један од корака унапређења стратегије рада до 2030. године и покушај да се млади активно укључе у тај процес. Овакав приступ раду и развоју је одговор на промене у научном систему Србије које почивају на промоцији конкурентности, одрживом развоју, отворености и изврсност у науци. Резултат групног рада на радионицама је дефинисана Платформа за развој подмлатка ИДН-а и утврђен Акциони план за наредних шест месеци.

Радионице су се одржале уживо уз поштовање прописаних епидемиолошких мера. Млади истраживачи су радионицу, и цео процес, оценили као веома користан и показали завидан ниво ангажовања у изради задатака.