Одржано предавање „Инклузивна безбедност као начин смањења ризика од катастрофа“

Др Зорица Мршевић и мр Светлана Јанковић су одржале још једно онлајн предавање 26. априла 2021. године у оквиру циклуса предавања “Нови погледи, перспективе и истраживања теорије рода” Студијско истраживачке групе за родну равноправност и јавне политике ИДН. Тематски, то је био наставак претходног излагања ауторки из области инклузивне безбедности у међународним односима и војно безбедносним структурама. Осим основног, аргументовано заснованог става да је родно равноправни приступ организованом друштвеном и институционалном одговору на катастрофе, неопходан ради смањења последица катастрофа и пратећег насиља, ауторке су представиле низ нових концепата из области безбедности као што су нпр. „црни лабуд“, „трансакциони секс“, „изградити боље него што је било“ и сл.  Дискусија која се развила после излагања ауторки водила се око питања компаративно правних искустава, ефикасности тимова састављених од жена и мушкараца, овлашћења и функционисања судова, полиције и војске. Такође, наглашен је знатан пораст насиља над женама у време недавних катастрофа као и сада, у време актуелног „црног лабуда“ тј. у периоду једногодишњих пандемијских мера. Изложено је швајцарско искуство у овој области и настојања Мисије ОЕБС-а у Србији да утиче на ефикасно деловање институција и медијску презентацију родно заснованог насиља.

Предавање је пратило 18 колегиница и колега експерткиња за родну равноправност из различитих научних и институционалних организација, из Београда, Сарајева, Подгорице, Мисије ОЕБС у Србији, као и са нишког Правног факултета, новосадског Факултета за европске правно политичке студије и Института друштвених наука. Рад ауторки о презентованој тематици доступан је на сајту: http://zoricamrsevic.in.rs/najnovije/NE-NASILJU_-_Inkluzivna-bezbednost.pdf.