Одржано предавање о инклузивној безбедности

Др Зорица Мршевић, научна саветница, и мр Светлана Јанковић, докторандкиња на Факултету за инжењерски менаџмент и потпуковница у пензији, одржале су предавање о инклузивној безбедности 14. априла 2021. године.

Предавање се фокусирало на инклузивност сектора безбедности, концепт који омогућује женама и припадницима различитих националних и других мањинских група укључивање у сектор безбедности без дискриминације. Разлог увођења инклузивне безбедности је рационално уочавање интереса земаља диверсификованог састава становништва суочених са савременим безбедносним ризицима. Предавачице су приказале хронолошки развој инклузивне безбедности уз компарацију безбедносних изазова и анализу ресурса. Савремени задаци снага безбедности су се проширили на заштиту цивила и избеглих лица, дистрибуцију хуманитарне помоћи и спречавање криминалитета. Инклузивна безбедност има посебан значај у заштити од последица природних катастрофа. Показује се да је процес укључивања жена у овај сектор вишеструко значајан за цело друштво, као и за ширење професионалних могућности за жене у свим доменима Развој инклузивне безбедности, увођење безбедоносне културе, хибридно ратовање и нова искуства која је друштву наметнула тренутна пандемија само су неке од тема које заслужују пажњу истраживача и истраживачица и из перспективе теорије рода.

Предавање је одржано у оквиру циклуса “Нови погледи, перспективе и истраживања теорије рода” Студијско истраживачке групе за родну равноправност и јавне политике Института друштвених наука.