Др Маргарета Башарагин је одржала предавање о родно осетљивом језику

У оквиру циклуса предавања “Нови погледи, перспективе и истраживања теорије рода” Студијско истраживачке групе за родну равноправност и јавне политике ИДН, др Маргарета Башарагин је 7. априла 2021. године одржала предавање на тему „Родно осетљив језик у службеној употреби: метод интерсекционалности“.

Др Башарагин, чланица Удружења „Женске студије и истраживања“ из Новог Сада, је своје предавање фокусирала на питање стандардизације родно осетљивог језика у службеној и јавној употреби. У свом закључку она је истакла да родно осетљив језик не подразумева само доследну примену женског граматичког рода приликом именовања женских особа, њихових занимања и титула, већ да је проблематика много шира. Ово питање обухвата и начине на које се језик користи ради отклањања разних видова дискриминације које настају у језику, као и оне које доприносе већој видљивости жена и њиховом доприносу, друштву, науци, култури, уметности и другим областима.