Др Мирјана Докмановић је одржала предавање о процењивању утицаја закона и јавних политика на родну равноправност

Поводом Међународног дана жена, др Мирјана Докмановић, научна сарадница ИДН, одржала је 8. марта 2021. године онлајн предавање на тему “Процењивање утицаја закона и јавних политика на родне односе и родну равноправност”. Др Докмановић је представила како се применом овог инструмента ради еџ анте анализа ефеката прописа и стратегија на родне односе и родну равноправност, уз посебну пажњу на положај рањивих група. Сврха је да се отклоне могући дискриминаторни и негативни ефекти прописа и јавних политика пре њиховог усвајања. Предавање је указало на значај и потребу примене овог инструмента ради превенције дискриминације и унапређивања положаја жена у Републици Србији.

На овом скупу учествовало је петнаестак истраживачица и чланица Центра за женске студије из Београда, Женских студија из Новог Сада, ОЕБС-а, канцеларије Повереника за заштиту равноправности, Института друштвених наука и експерткиња за родну равноправност.

Догађај је организован у оквиру циклуса предавања “Нови погледи, перспективе и истраживања теорије рода” Студијско истраживачке групе за родну равноправност и јавне политике ИДН.