Др Ивана Кроња је одржала предавање о стратегијама представљања тела, рода и идентитета у естетици авангардног и експерименталног филма

У оквиру циклуса предавања “Нови погледи, перспективе и истраживања теорије рода” Студијско истраживачке групе за родну равноправност и јавне политике ИДН, др Ивана Кроња је 17. марта одржала онлајн предавање на тему “Стратегије представљања тела, рода и идентитета у естетици авангардног и експерименталног филма”. Др Кроња је представила мултидисциплинарни теоријски приступ у области историје и естетике филмске авангарде, са фокусом на културолошко и родно читање филмске уметности примењено на филмски експеримент.  Анализа ове знамените филмолошкиње и филмске критичарке је показала да је авангардна филмска уметност већ у свом раном изразу 20-их година 20. века тематизовала тело и сексуалност као самосвојни филмски садржај – као апстраховану сликовну представу, поетски симбол и материјализацију садржаја несвесног.

Предавање је пратило петнаестак истраживачица и чланица Центра за женске студије из Београда, Женских студија из Новог Сада, ОЕБС-а, канцеларије Повереника за заштиту равноправности, Института друштвених наука и експерткиња за родну равноправност.