Европско онлajн истраживање о дрогама

Да ли користиш дрогу? Колико? Колико често? То су нека од питања из која поставља Европско онлине истраживање о дрогама, које је започели ЕУ агенција за дроге (ЕМЦДДА) и Институт друштвених наука као национални партнер за Србију. Истраживање је намењено особама старијим од 18 година, који су користиле дрогу, и анкета има за циљ да побољша разумевање образаца употребе дроге у Европи и да помогне дефинисању будућих политика и интервенција према дрогама.

Прво Европско онлине истраживање о дрогама спроведено је 2016. године у 16 држава и у њему је учествовало више од 80.000 људи. У 2021. години, ово истраживање ће бити спроведено у преко 30 држава Европе.

Нови упитник, који ће бити у оптицају шест недеља, је структуиран у модуле о: социо-демографским подацима, обрасцима употребе дрога, приступу третманима, приступу дрогама (количине које се обично купују и цена која се плаћа) и како је пандемија вируса Ковид-19 утицала на обрасце коришћења дроге. Добијени налази ће допринети успостављању базе знања о праксама употребе дроге у Европи и о количинама дрога које се користе. То ће помоћи побољшању процене величине тржишта на националном и европском нивоу и допринеће ширем развоју јавних политика према дрогама.

Линк анкете: https://drugusersurvey.limequery.com/589184?lang=sr-Latn

Промотивни видео: