Одржан национални састанак: „Одрживост ЕСС-а у Србији“

У четвртак, 25. фебруара, у хотелу Извор, у Аранђеловцу, одржан је, уживо и онлајн, национални консултативни састанак „Одрживост ЕСС-а у Србији“.

Европско друштвено истраживање (енг. European social survey (ESS)) је методолошки и теоријски најобухватније међународно компаративно истраживање, које се изводи под окриљем Европског истраживачког конзорцијума – European Research Infrastructure Consortium (ERIC). Од 2002. године спроводи на сваке две године и испуњава највише методолошке стандарде у истраживањима у области друштвених наука. Србија се прикључила истраживачком конзорцијуму 2018. године (9 циклус) по први пут. Значај истраживања је препознат и на нивоу ЕУ интеграција с обзиром да је два пута (2019. и 2020. године) ЕСС споменут у извештају Европске комисије о напретку Србије ка ЕУ као позитиван пример интеграције науке у европски истраживачки простор. Министарство просвете, науке и технолошког развоја (МПНТР) је укључило ЕСС у стратегију научног развоја као једно од приоритета у друштвеним наукама. Десети циклус ЕСС се спроводи у периоду од 2020. до 2021. године (почетак је померен за годину дана услед кризе изазване вирусом КОВИД-19).

Састанак уживо је одржан уз поштовање свих мера повезаних са пандемијом КОВИД-19 у Србији.

Овде можете наћи агенду састанка.