Институт друштвених наука доприноси интеграцији наше науке у Европски истраживачки простор

Европско друштвено истраживање (ЕДИ) које у Србији изводи Институт друштвених наука у партнерству са осталим високошколским и истраживачким институцијама у сарадњи са Министарством просвете, науке и технолошког развоја спомиње се у поглављу 25 у Извештају Европске Комисије о напретку Србије у процесу приступања Европској Унији. У извештају је посебно назначено да учешће у истраживачким инфраструктурама на европском нивоу и у Европском истраживачком простору подстиче научни развој и доприноси побољшању научних резултата у Србији.

Директор Института друштвених наука др Горан Башић је изјавио: „Веома сам поносан на чињеницу да ИДН са партнерима доприноси процесу прикључења ЕУ, и да је наш рад препознат у извештају Европске комисије. ИДН ће наставити да ради на подизању квалитета истраживања у области друштвених наука кроз учешће у међународним, европским и регионалним пројектима. Сматрам да механизми компаративног истраживања доприносе креирању бољих јавних политика, а да научна дипломатија помаже у позиционирању научника из Србије на међународној сцени.“

Гостујући на Н1, др Башић је посебно нагласио значај ЕДИ за институције, цивилно друштво, привреду и унапређење процеса креирања јавних политика које ће бити засноване на провереним и квалитетним подацима и омогућити побољшање живота грађана, економски и привредни раст. Такође, подвукао је значај овог истраживања за унапређење методологије у друштвеним истраживањима у јако кратком року.

Европско друштвено истраживање је најзначајније истраживање у области друштвених наука које се изводи у оквиру Европског Инфраструктуралног Истраживачког Конзорцијума и препознато је као Landmark истраживање. Србија је први пут учествовала у деветој рунди истраживања и тренутно трају припреме за десету рунду истраживања.

Такође, професор др Владимир Поповић, државни секретар Министарства просвете, науке и технолошког развоја, је коментаришући извештај Европске комисије за РТС, нагласио измену Закона о науци заједно са оснивањем Фонда за науку као једном од фактора који су довели до похвале од стране ЕУ. Како наводи, једна од замерки Европске комисије је била да се повећа улагање у науку, а у периоду од 2016. до 2020. повећано је за 46,2 одсто са раздела Министарства просвете, науке и технолошког развоја, што је заједно са изменом неких стратешких докумената довело до веће компетитивности у науци.