Представљени резултати истраживања “Социјална дистанца етничких заједница у Србији”

Центар за истраживање етницитета (www.ercbgd.org.rs) и Институт друштвених наука (www.idn.org.rs) су захваљујући подршци Фондације за отворено друштво спровели истраживање „Социјални односи између етничких заједница у Србији“. Циљ истраживања је био да се, пре свега, прикупе валидни подаци о социјалној блискости (удаљености) етничких заједница у Србији, а потом и да се испитају могућности за успостављање политике интегративне мултикултуралности и најзад, да се прикупе подаци о ставовима грађана припадника националних мањина о остваривању права на културну аутономију и мањинску самоуправу и о искуствима са дискриминацијом на националној основи.

Извештај о резултатима истраживања и његов Резиме можете преузети на следећим линковима:

Програм догађаја можете видети на следећем линку: