Скуп АКТУЕЛНОСТИ МЕДИЦИНСКОГ ПРАВА – теорија, пракса и законодавство

На округлом столу “Актуелности Медицинског права – теорија, пракса и законодавство”, одржаном 25.09.2020. промовисан је Меморандум о сарадњи између Института друштвених наука и Адвокатске коморе Војводине. Радови учесника су изложени у броју 1. и 2. књиге 80 Гласника адвокатске коморе Војводине за 2020. годину.

Након уводне речи, излагања учесника су била подељена у три блока тема које се тичу развоја медицинског права: ретроспектива, садашњост (де леге лата), будућност (де леге ференда). На скупу је изложено петнаест груписаних тема, које су покренуле дискусије о здравственој заштити маргинализованих група у друштву, о мањкавости закона о правима пацијената када је у питању његово тумачење, процедурална питања и правна заштита. Посебно је указано на допринос увођења наставе од стране проф. Ј.Радишића, родоначелника изучавања медицинског права у Србији. Кроз закључна разматрања истакнута је потреба промене регулативе и усклађивање питања у правној пракси.