Нова анкета Института друштвених наука: политички ставови, вредности, избори, Ковид-19 (приступите овде)

Центар за политиколошка истраживања и јавно мњење Института друштвених наука из Београда спроводи истраживање јавног мњења у Србији .

Наслов анкете је: „Друштво и политика: Јавно мњење Србије 2020.“

Упитник је посвећен ставовима грађана и грађанки према различитим актуелним друштвеним и политичким питањима, као што су заинтересованост за политику, учешће на недавним парламентарним изборима, ставови према политичким партијама и лидерима, искуства и мишљења о пандемији КОВИД-19 и слично.

Истраживање је, једним делом, укључено у међународни истраживачки пројекат под називом Компаративна студија изборних система (Comparative Study of Electoral Systems – CSES; www.cses.org). Тај пројекат, покренут 1994. посвећен проучавању како варијације у политичким институцијама, поготово изборним системима, утичу на индивидуалне ставове и понашање, поготово на изборну излазност и гласање. Србија је учествовала и у претходном, четвртом модулу CSES студије (2012. године).

Актуелни CSES Модул 5 посвећен је питањима квалитета изборне понуде, ставовима према квалитету демократије и популистичким ставовима. Пошто се ради о компаративном пројекту, резултати овог истраживања ће омогућити истраживачима да анализирају политичко понашање грађана и грађанки Србије, поредећи резултате из више десетина других демократских земаља.

У Србији, подаци се прикупљају анкетирањем путем интернета, користећи различите модалитете регрутације испитаника. Истраживањем руководи интердисциплинарни тим истраживача. Поред истраживача из Института друштвених наука, учествују и истраживачи са Одсека за психологију Филозофског факултета Универзитета у Београду, и Одељење за социологију Филозофског факултета, Универзитета у Београду.

Сви заинтересовани грађани и грађанке Републике Србије (под условом да су пунолетни/е), позвани су да се укључе у анкету, која је доступна на следећем линку:

https://www.idn.org.rs/limesurvey/index.php/62021

Ваше мишљење је важно!