Анкета: Фактори ризика и информисаност о дрогама (приступите овде)

Институт друштвених наука уз подршку Министарства здравља захваљујући донацији компаније Алкалоид д.о.о., спроводи пројекат „Истраживање фактора ризика злоупотребе психоактивних супстанци међу младима у Републици Србији“ који има за циљ да се оствари увид и уради процена фактора ризика који утичу на повећање ризика од злоупотребе психоактивних супстанци код средњошколске популације у Републици Србији ради учинковитијег планирања кампање подизања свести о штетности злоупотребе психоактивних супстанци међу средњошколском популацијом младих и редуковања штете, односно смањења здравствених, социјалних и економских последица коришћења легалних и нелегалних психоактивних супстанци.