Анкета: Мере током пандемије и животи грађана? (приступите овде)

Истраживање “Друштвени и политички аспекти КОВИД-19 пандемије” има за циљ да истражи повезаност друштвених, економских, политичких и породичних тема са кризом изазваном КОВИД-19.

Ово интердисциплинарно и мултидимензионално истраживање обухвата низ различитих релевантних тема и питања, као што су:

Шта испитаници мисле о ванредним мерама и ограничењима током трајања пандемије?

Какве су им свакодневне породичне праксе које су примењиване током пандемије, а посебно током ванредног стања?

Да ли је и на који начин криза изазвана пандемијом утицала на политичке преференције грађана?

Која је психолошка улога прихватања теорија завере у вези са пореклом и ширењем пандемије?

На који начин ставови према политичким актерима и поверење у јавне институције и личности утиче на прихватање ванредних мера, и поштовање прописаних ограничења?