Анкета посвећена интегрисаности и остваривању права националних мањина у Републици Србији (приступите овде)

Институт друштвених наука спроводи истраживање посвећено интегрисаности и остваривању права националних мањина у Републици Србији. Истраживање је засновано на научној методологији, дуго је и пажљиво припремано, засновано је на добровољности и анонимности испитаника и заштити података о личности. Истраживање се спроводи од 27. априла до 27. маја 2020. године.

Поред испитивања ставова већинске популације о националним мањинама, посебним упитницима испитаће се ставови припадника узорком обухваћених националних мањина. Припадници националних мањина који нису обухваћени узорком такође су добродошли да попуне упитник уколико то желе. Анкету можете попунити и на следећем линку: https://www.idn.org.rs/limesurvey/index.php/20202