Др Анкица Шобот је одржала предавање Утицај политика према ниском фертилитету на родну равноправност – Искуства европских држава

Родна равноправност и политике против ниског фертилитета не само да нису нужно супростављене вредности већ су високи стандаради родне равноправности битан позитиван оквир политичких одговора на низак фертилитет. У прилог томе наведена су решења Данске, Француске, Холандије као и искуства нордијских земаља где је постигнута висока стопа фертилитета. Потребно је зато ускладити рад и родитељство а не ослабити положај жене у погледу запослености и не угрозити право на остваривање у професионалном животу. Важно је индивидуализовати право на родитељско одсуство, развијати  сервисе за бригу о деци прилагођене раду родитеља, ширити могућности флексибилног радног времена и рада од куће, укљученост послодаваца као актера спровођења мера усмерених ка породици. Такође је потребна афирмација равноправније поделе улога унутар породице.