Закључен Споразум о сарадњи Института друштвених наука са Агенцијом за борбу против корупције

Институт ће спроводити емпиријска истраживања и пружаће аналитичку подршку Агенцији у вези са феноменом корупције.

Текст документа можете погледати у секцији СПОРАЗУМИ.