HORIZON ESS SUSTAIN 2: Представљен план активности јачања истраживачке мреже на Западном Балкану

Институт друштвених наука координира активностима јачања сарадње у научној заједници Западног Балкана. Циљ је да се у наредне три године ЕSS (Европско друштвено истраживање) спроводи и у државама у региону.