Европски стандарди борбе против насиља над женама и породичног насиља – Истанбул конвенција Савета Европе

У организацији Студијско истраживачке групе за родну равноправност и јавне политике у оквиру серије предавања под називом Нови погледи, перспективе и истраживања теорије рода, професорка др Гордана Гасми из Института за упоредно право, одржала је 29. јануара у Институту друштвених наука предавање „Конвенција Савета Европе о спречавању и борби против насиља над женама и насиља у породици  – Истанбул Конвенција“.

Конвенција има за циљ постизање нулте толеранције према родно заснованом и породичном насиљу, а Србија је међу првим земљама која је ратификовала тај документ још октобра 2013.

Основана је на тзв. три “П”: превенција, протекција (заштита жртава) и процесуирање извршилаца + интегрисане политике. Тиме Савет Европе по први пут утврђује Конвенцију са правно обавезујућим стандардима спречавања насиља над женама и насиља у породици, са принципима заштите жртава и кажњавања извршилаца. Конвенција полази да је насиље и облик дискриминације жена али и кршење људских права жена и налаже уклањање штетних родних стереотипа и предрасуда које се заснивају на идеји инфериорности жена будући да они олакшавају правдање насиља над женама и доприносе некажњивости насилника.

Закључено је да Конвенција Савета Европе о спречавању и борби против насиља над женама и насиља у породици представља велико правно и цивилизацијско достигнуће на почетку XXI века.