Поштовање различитости као камен темељац за интеграцију Рома кроз запошљавање – случај Словеније и Србије

“Поштовање различитости као камен темељац за интеграцију Рома кроз запошљавање – случај Словеније и Србије” је пројекат од којег се очекује да кроз емпиријска и компаративна истраживања обезбеди валидне податке за јавне политике посвећене проблемима запошљавања Рома.