Шеста међународна религиолошка конференција РЕЛИГИЈЕ, ИДЕНТИТЕТИ, ПОЛИТИКЕ – Сребрно језеро

ОДЛОЖЕНА ДО ДАЉЕГ

Ове 2020. године, шести пут у континуитету, организујемо Годишњи међународни научни скуп под називом: Религије, идентитети, политике (тачке приближавања и разилажења) на Сребрном језеру, у вили Динчић, 22. и 23. маја 2020. године, уз партнерско учешће ЈУНИР-а и Одбора за просвету и културу епархије браничевске из Пожареваца. Посебна вредност организације оваквих скупова јесте у чињеници да се после скупова издају зборници радова Института друштвених наука у којима су заступљени страни и домаћи аутори.

Позив за учешће на међународном Годишњем научном скупу у целости можете преузети на следећем линку.


RELIGIONS, IDENTITIES, POLICIES
(POINTS OF CONVERGENCE AND DIVERGENCE)

International  Conference, Srebrno jezero, Veliko Gradište, 2020

Editor Mirko Blagojević

Belgrade, Institute of Social Sciences, 2020
ISBN 978-86-7093-231-9