Шеста међународна религиолошка конференција РЕЛИГИЈЕ, ИДЕНТИТЕТИ, ПОЛИТИКЕ – Сребрно језеро

Ове 2020. године, шести пут у континуитету, организујемо Годишњи међународни научни скуп под називом: Религије, идентитети, политике (тачке приближавања и разилажења) на Сребрном језеру, у вили Динчић, 22. и 23. маја 2020. године, уз партнерско учешће ЈУНИР-а и Одбора за просвету и културу епархије браничевске из Пожареваца. Посебна вредност организације оваквих скупова јесте у чињеници да се после скупова издају зборници радова Института друштвених наука у којима су заступљени страни и домаћи аутори.

Позив за учешће на међународном Годишњем научном скупу у целости можете преузети на следећем линку.