Научни скуп Друштвене и хуманистичке науке у Србији

Научни скуп Друштвене и хуманистичке науке у Србији указује на токове, изазове и могућности реформе науке у Србији. 

Дводневна расправа, подељена у четири целине, указује на то да су пред реформом науке у нашој земљи изазови који се могу превазићи активном улогом истраживача у том процесу, јачањем научне инфраструктуре и основних истраживања и најзад, применљивошћу резултата истраживања у јавним политикама, привреди и друштвном развоју. 

Књига сажетака