Истраживачке групе


Форум за религијска питања Института друштвених наука (FOREL)


Група за мултикултуралне јавне политике

Чланови:

 • др Горан Башић, руководилац Групе
 • др Душан Јањић
 • др Бојан Теодосијевић
 • мр Ксенија Марковић
 • проф. др Маријана Пајванчић
 • Ева Вукашиновић
 • др Јелена Лончар
 • проф. др Милош Миленковић
 • др Марко Миленковић
 • проф. др Драгољуб Ђорђевић

Група за етику

Чланови:

 • др Војин Ракић
 • др Сузана Игњатовић
 • др Жељка Бутуровић-Брадарић

Студијско истраживачка група за родну равноправност и јавне политике

Чланови:

 • др Мирјана Докмановић, руководитељка Групе
 • др Лилијана Чичкарић, заменица руководитељке групе
 • др Ана Вуковић
 • др Дијана Вукомановић
 • др Сузана Игњатовић
 • др Наталија Мићуновић
 • др Зорица Мршевић
 • др Анкица Шобот

Документи: Одлука група за родну равноправност