Истраживачке групе

Форум за стратешке студије (ФОРСТ)

Чланови:

 • др Невен Цветићанин, ИДН, руководилац групе 
 • др Огњен Прибићевић, ИДН 
 • др Мирјана Докмановић, ИДН 
 • др Ивана Арсић, ИДН 
 • др Душко Лопандић, начелник одсека за аналитику Министарства спољних послова Републике Србије 
 • др Срећко Ђукић, Форум за међународне односе Европског покрета у Србији
 • др Милан Канкараш, Министарство одбране Републике Србије 
 • мр Дејан Трифуновић, Представник Републике Србије при Дунавској Комисији у Будимпешти 

Документи: Одлука о оснивању

Форум за религијска питања Института друштвених наука (FOREL)

Група за мултикултуралне јавне политике

Чланови:

 • др Горан Башић, руководилац Групе
 • др Душан Јањић
 • др Бојан Теодосијевић
 • мр Ксенија Марковић
 • проф. др Маријана Пајванчић
 • Ева Вукашиновић
 • др Јелена Лончар
 • проф. др Милош Миленковић
 • др Марко Миленковић
 • проф. др Драгољуб Ђорђевић

Група за етику

Чланови:

 • др Војин Ракић
 • др Сузана Игњатовић
 • др Жељка Бутуровић-Брадарић

Студијско истраживачка група за родну равноправност и јавне политике

Чланови:

 • др Мирјана Докмановић, руководитељка Групе
 • др Лилијана Чичкарић, заменица руководитељке групе
 • др Ана Вуковић
 • др Дијана Вукомановић
 • др Сузана Игњатовић
 • др Наталија Мићуновић
 • др Зорица Мршевић
 • др Анкица Шобот

Документи: Одлука група за родну равноправност