БИБЛИОТЕКА

Библиотека Института друштвених наука је специјализована научна библиотека. Основана је 1957. године као посебна јединица у оквиру Одељења за документацију.

У Библиотеци се чува књижни фонд од 137.000 примерака домаћих и страних монографија, серијских публикација, часописа и приручника (енциклопедија, речника, годишњака, библиографија). Посебан део фонда представља 35.000 књига које је библиотека преузела након гашења Економског института ФНРЈ и комплети часописа добијени на поклон од „Фордове фондације“.

Корисници библиотеке су научни радници и сарадници Института али и сарадници других научних института и београдског Универзитета. У складу са принципима Платформе за отворену науку МПНТР библиотека одржава институционални Репозиторијум Института друштвених наука (IRISS) у који депонује радове сарадника Института. Такође се стара и о изради библиографија издања ИДН.

 Библиотека остварује сарадњу са Народном библиотеком Србије, Универзитетском библиотеком „Светозар Марковић“, бројним институтским и факултетским библиотекама и један је од оснивача Секције библиотекара и књижничара Заједнице института Србије.

Контакт:
Дијана Арсенијевић
darsenijevic@idn.org.rs

Тел.: +381 (0)11 36 14 067
bibliote@idn.org.rs