ИСТРАЖИВАЧКЕ ГРУПЕ

Форум за стратешке студије (ФОРСТ)

Чланови

− др Невен Цветићанин, ИДН, руководилац групе 
− др Огњен Прибичевић, ИДН 
− др Мирјана Докмановић, ИДН 
− др Ивана Арсић, ИДН 
− др Душко Лопандић, начелник одсека за аналитику Министарства спољних послова Републике Србије 
− др Срећко Ђукић, Форум за међународне односе Европског покрета у Србији 
− др Милан Канкараш, Министарство одбране Републике Србије 
− мр Дејан Трифуновић, Представник Републике Србије при Дунавској Комисији у Будимпешти 
− др Валентина Иванић, Ресурсни центар за подршку истраживањима ИДН 
− Ивана Чековић, Ресурсни центар за подршку истраживањима ИДН

Документа Одлука о оснивању

Активности

Форум за религијска питања Института друштвених наука

FOREL

Група за мултикултуралне јавне политике

Чланови

др Горан Башић, руководилац Групе
др Душан Јањић,
др Бојан Теодосијевић,
мр Ксенија Марковић
проф. др Маријана Пајванчић
Ева Вукашиновић,
др Јелена Лончар,
проф. др Милош Миленковић,
др Марко Миленковић,
проф. др Драгољуб Ђорђевић

Документа \ Активности

Група за етику

Чланови

др Војин Ракић,
др Сузана Игњатовић,
др Жељка Бутуровић-Брадарић

Документа \ Активности

Студијско истраживачка група за родну равноправност и јавне политике

Чланови

др Зорица Мршевић, руководитељка Групе
др Лилијана Чичкарић, заменица руководитељке групе
др Сузана Игњатовић
др Наталија Мићуновић
др Ана Вуковић
др Анкица Шобот
др Мирјана Докмановић

Документа Одлука група за родну равноправност

Активности