БИБЛИОТЕКА ИНСТИТУТА ДРУШТВЕНИХ НАУКА

Библиотека Института друштвених наука је специјализована научна библиотека. Основана је 1957. године као посебна јединица у оквиру Одељења за документацију.

У Библиотеци се чува књижни фонд од 136.700 примерака домаћих и страних монографија, серијских публикација, часописа и приручника (енциклопедија, речника, годишњака, библиографија). Посебан део фонда представља 35.000 књига које је библиотека преузела након гашења Економског института ФНРЈ и комплети стручних часописа добијених на поклон од „Фордове фондације“.

Корисници библиотеке су научни радници и стручни сарадници Института али и сарадници других научних института и београдског Универзитета. Библиотека остварује сарадњу са Народном библиотеком Србије, Универзитетском библиотеком „Светозар Марковић“, бројним институтским и факултетским библиотекама и један је од оснивача Секције библиотекара и књижничара Заједнице института Србије.

Контакт:
мр Весна Јовановић
e-mail: vjovanovic@idn.org.rs

Тел.: +381 (0)11 36 14 067
bibliote@idn.org.rs;
idn.biblioteka@gmail.com

СЦИндекс

Kатегоризација домаћих научних часописа

doiSerbia