Добитнице награде „Анђелка Милић“ за 2017.

Др Зорица Мршевић и др Лилијана Чичкарић добитнице награде „Анђелка Милић“ за 2017. годину.

Награда “Анђелка Милић” Секције за феминистичка истраживања и критичке студије маскулинитета (СЕФЕМ) Српског социолошког друштва додељена је за 2017. годину др Лилијани Чичкарић, за најбољи научни рад који представља значајан научни допринос родним студијама (теорији и истраживањима) у Србији, за књигу „Жене и политика из родне перспективе“ у издању Института друштвених наука, и др Зорици Мршевић, за увођење и/или подстицање пракси које значајно доприносе успостављању родне равноправности у организацијама, институцијама или у локалним заједницама, на основу сазнајних увида остварених путем феминистичких истраживања и критичких студија маскулинитета.