Први састанак партнера на YOUMIG пројекту

Сараднице Центра за демографска истраживања, др Мирјана Рашевић, др Весна Лукић и др Јелена Предојевић-Деспић, на првом састанку партнера на YOUMIG пројекту у Будимпешти 3. марта 2017.

У пројекат YOUMIG је укључено 19 истраживачких института, универзитета, статистичких завода и администрација локалних заједница из осам држава у циљу креирања оквира за координиране акције земаља дунавског региона у суочавању са транснационалним миграцијама младих. Пoред Института друштвених наука, партнери на Пројекту из Србије су Републички завод за статистику и општина Кањижа.


Више о Пројекту на сајту
http://www.interreg-danube.eu/approved-projects/youmig