АРХИВА

News in English / Archive


Јул 2019

Летња школа “EUROPEAN UNION AND LEGAL REFORM”


Јун 2019

Сања Стојковић Златановић одржала предавање Улога и значај синдикалног деловања за унапређење социјалноправног статуса здравствено рањивих категорија радника (ВИДЕО)


Сања Стојковић Златановић – Улога и значај синдикалног деловања за унапређење социјалноправног статуса здравствено рањивих категорија радника (приватна продукција)


26. јун, 12 сати, сала на I спрату, предавање, др Сања Стојковић Златановић “Улога и значај синдикалног деловања за унапређење социјалноправног статуса здравствено рањивих категорија радника – изазови савременог права” (књига сажетака)


Стратешки токови 2019 (Приватна продукција)


Ивана Остојић – Инклузивне и екстрактивне институције као фактори економског раста (приватна продукција)


19. јун, 11 сати, сала I на спрату, предавање, Денис Киф, амбасадор Велике Британије у Србији, “British foreign policy after Brexit”


Одржано предавање British foreign policy after Brexit


18. јун, 12 сати, сала на I спрату, предавање, Ивана Остојић “Инклузивне и екстрактивне институције као фактори економског раста” (књига сажетака)


 Ивана Остојић одржала предавање Инклузивне и екстрактивне институције као фактори економског раста (ВИДЕО)


Одржана конференција Стратешки токови 2019. (ВИДЕО)


14. јун, научни скуп “Стратешки токови 2019. – Избори за Европски парламент и будућност Европе” / Обавештење / Програм


Др Зорица Мршевић – Србија чека Грађански законик (Телевизија Н1 Дан уживо)


Ивана Арсић – Брисање идентитета: Репресија над каталонским језиком савременог доба (приватна продукција)


4. јун, 12 сати, сала на I спрату, предавање,  др Ивана Арсић  “Брисање идентитета: Репресија над каталонским језиком савременог доба”


Потписан меморандум о сарадњи са Правним факултетом Универзитета у Бањој Луци


Ивана Арсић одржала предавање Брисање идентитета: Репресија над каталонским језиком савременог доба (ВИДЕО)


Мај 2019


30. мај, научни скуп “Дуг и (не)развој”


Одржан научни скуп ДУГ И (НЕ)РАЗВОЈ

24. мај, 12 сати, сала на I спрату, разговор о делу др Милана Брдара “Самоодређење и утемељење”


Одржан Разговор о делу др Милана Брдара под називом Самоодређење и утемељење


21. мај, 12 сати, сала на I спрату, предавање, Софија Николић Попадић “Начин употребе пољопривредног земљишта и здравље људи”


Софија Николић Попадић одржала предавање ”Начин употребе пољопривредног земљишта и здравље људи” (ВИДЕО)


Промоција књиге мр Катарине Карамијалковић – “Књиге с посветом у личној библиотеци проф. др Светозара Стојановића” (приватна продукција)


Maрко Јовановић – Халифат у дискурсу Исламске државе (приватна продукција)


Одржана промоција књиге мр Катарине Карамијалковић “Књиге с посветом у личној библиотеци проф. др Светозара Стојановића” (ВИДЕО)


14. мај, 12 сати, сала на I спрату, промоција књиге мр Катарине Карамијалковић “Књиге с посветом у личној библиотеци проф. др Светозара Стојановића”


10. мај, 10 сати, сала на I спрату, предавање, др Aaro Hazak, Institutions for sustainable socio-economic development: Technological change and individual wellbeing 


Др Хазак одржао предавање на ИДН

7. мај, 12 сати, сала на I спрату, предавање, Марко Јовановић “Халифат у дискурсу Исламске државе – политички мит”


Maрко Јовановић одржао предавање Халифат у дискурсу Исламске државе (ВИДЕО)


Април 2019


24. април, 12 сати, сала на I спрату, предавање, Софија Мојсић “Сјај и беда модерне европске рационалности” / апстракт


Ксенија Марковић – Изазови политичког представљања националних мањина у Републици Србији (приватна продукција)


Др Андреј Радулеску одржао предавање

Др Софија Мојсић одржала предавање Сјај и беда модерне европске рационалности

19. април, 18 сати, сала на I спрату, предавање,  Andrei Radulescu “Romanian economy and future expectations” / Обавештење

17. април, 14 сати, сала на I спрату, округли сто “Актуелности медицинског права – теорија, пракса и законодавство”<br/> / Обавештење / Програм / Књига сажетака

Одржан округли сто АКТУЕЛНОСТИ МЕДИЦИНСКОГ ПРАВА: ТЕОРИЈА, ПРАКСА И ЗАКОНОДАВСТВО

16. април, 12 сати, сала на I спрату,  предавање, Ксенија Марковић “Изазови политичког представљања националних мањина у Републици Србији”

Ксенија Марковић одржала предавање ИЗАЗОВИ ПОЛИТИЧКОГ ПРЕДСТАВЉАЊА НАЦИОНАЛНИХ МАЊИНА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ

Округли сто

Нови циклус предавања

Oдржан међународни научни скуп Processes, Trends, Domains and Limitations of Religious Changes in the Contemporary World

5-6 aприл, међународни научни скуп “Процеси, трендови, домети и границе религијских промена у савременом свету: (де)секуларизација, постсекуларизација, ревитализација религије – теоријске претпоставке и емпиријски докази”<br/>Oбавештење / Програм и књига сажетака

4. април, 15 сати, сала на I спрату, округли сто “Српско и руско друштво у социолошким истраживањима”

Oдржан округли сто СРПСКО И РУСКО ДРУШТВО У СОЦИОЛОШКИМ ИСТРАЖИВАЊИМА

Март 2019

27. март, 12 сати, сала на I спрату, Комеморативни скуп посвећен успомени на проф др Загорку Голубовић

Почео састанак поводом успостављања сарадње у оквиру Тренинг центра КИРС-а

18. март, 11.30 сати, сала на I спрату,  промоција књига  K. Bachmann, G. Kemp i I. Ristić (Eds.) “International Criminal Tribunals as Actors of Domestic Change” – I The Impact on Institutional Reform; II The Impact on Media Coverage   

Одржана промоција књига International Criminal Tribunals as Actors of Domestic Change 

У Београду је 13. марта 2019. године преминула професорка Загорка Голубовић сарадница Института друштвених наука 

13. март, 12 сати, сала на I спрату,  представљање књиге др  Наде Г. Новаковић  “Раднички штрајкови и транзиција у Србији од  1990. до 2015. године”

Одржана промоција књиге Наде Г. Новаковић “Раднички штрајкови и транзиција у Србији од 1990. до 2015. године”

Oкругли сто Свет у превирању и будућност Европе и Балкана (приватна продукција)

Фебруар 2019

19. фебруар, округли сто “Свет у превирању и будућност Европе и Балкана”

Одржан округли сто СВЕТ У ПРЕВИРАЊУ И БУДУЋНОСТ ЕВРОПЕ И БАЛКАНА

Округли сто

Јануар 2019

Др Невен Цветићанин, Невоље са буџетом у САД (Al Jazeera Balkans)

Споразум о сарадњи

Разговор о нама (приватна продукција)

Положај младих истраживача и истраживачица у друштвеним наукама у Србији – стање, перспективе, изазови (приватна продукција)

Децембар 2018

Одржан међународни научни скуп Relational Studies on Global Conflicts: Toward a New Approach to Contemporary Crises

Др Невен Цветићанин, Европска унија на раскршћу (Први програм, Радио Београд)

21-22. децембар, међународни научни скуп, “Relational Studies on Global Conflicts: Toward a New Approach to Contemporary Crises”

21. децембар, округли сто, “Положај младих истраживача и истраживачица у области друштвених наука у Србији – стање, перспективе и изазови”

The Left is Dead, Long Live the Left? – трећа сесија (приватна продукција)

The Left is Dead, Long Live the Left? – четврта сесија (приватна продукција)

The Left is Dead, Long Live the Left? – пета сесија (приватна продукција)

Одржан округли сто Положај младих истраживача и истраживачица у области друштвених наука у Србији – стање, перспективе и изазови

18. децембар, 12 часова, сала на I спрату, предавање, Марина Будић, “Да ли сам морално одговорна за малтретирање пса на пустом острву? Морална одговорност и друштвена заједница”

Марина Будић одржала предавање Морална одговорност и друштвена заједница

Релационе студије о глобалним конфликтима

14. децембар, 12 сати, “Разговор о нама” – поводом књига Мултикултурализам и етницитет и Multiculturalism in Public Policies

Одржан Разговор о нама

Ивана Магдаленић – Новије промене у старосном моделу рађања Србије и држава Европске уније (приватна продукција)

Одржан састанак поводом развоја сарадње Института друштвених наука и Инштитута за народностна впрашања (Љубљана)

Одржан састанак Академске мреже за сарадњу у Југоисточној Европи

11. децембар, 12 часова, сала на I спрату, предавање, Ивана Магдаленић, “Новије промене у старосном моделу рађања Србије и држава Европске уније”

Ивана Магдаленић одржала предавање “Новије промене у старосном моделу рађања Србије и држава Европске уније”

The Left is Dead, Long Live the Left? – oтварање међународног научног скупа (приватна продукција)

The Left is Dead, Long Live the Left? – прва сесија (приватна продукција)

The Left is Dead, Long Live the Left? – друга сесија (приватна продукција)

Положај младих истраживача и истраживачица у области друштвених наука у Србији – стање, перспективе и изазови

14. 12. 2018. “Разговор о нама” – поводом књига Мултикултурализам и етницитет и Multiculturalism in Public Policies

Oкругли сто KA EВРОПСКОМ ДРУШТВУ (приватна продукција)

Јагода Дрљача – Мере безбедности медицинског карактера у кривичном законодавству Републике Србије

4. децембар, 12 часова, сала на I спрату, предавање, Јагода Дрљача “Мeре безбедности медицинског карактера у кривичном законодавству Републике Србије”

Одржан међународни научни скуп The Left is Dead, Long Live the Left?

Јагода Дрљача одржала предавање “Мере безбедности медицинског карактера у кривичном законодавству Републике Србије”

Новембар 2018

Одржана јавна дебата,  “Коме је потребна левица и ко је потребан левици?”

29. новембар, јавна дебата,  “Коме је потребна левица и ко је потребан левици?”

29-30. новембар, међународни научни скуп “Левица је мртва, живела левица? Промене и изазови левице у савременој Европи”

Др Невен Цветићанин, Привреда на раскршћу (РТВ Војводинa)

Учешће Форума за стратешке студије ИДН на манифестацији Serbian Visions

Др Мирко Благојевић учестовао на IV међународној научној конференцији “Трансфомације и перспективе религија у савременом свету”, одржанoj у Санкт-Петербургу.

Одржан округли сто KA EВРОПСКОМ ДРУШТВУ

20. новембар, округли сто “Ка европском друштву – ограничења и перспективе”

Марко Гаљак – Два примера употребе теорије графова у друштвеним наукама: aнализа интеракција на Твитеру током избора 2016. у Србији и анализа Giving Balkans података о филантропији у Србији (приватна продукција)

Др Ранко Совиљ Регулаторне мере и политике управљања ризицима у инвестиционим друштвима (приватна продукција)

ПРОГРАМ ОКРУГЛОГ СТОЛА

13. новембар, 12 часова, сала на I спрату, предавање, др Ранко Совиљ, “Регулаторне мере и политике управљања ризицима у инвестиционим друштвима”

Др Горан Башић и др Војин Ракић учествовали на међународној конференцији Human Rights in 21 Century

Др Ранко Совиљ одржао предавање у оквиру Циклуса предавања младих истраживача

6. новембар, 12 часова, сала на I спрату, предавање, Марко Гаљак, “Два примера употребе теорије графова у друштвеним наукама: Анализа интеракција на Твитеру током избора 2016. у Србији и анализа Giving Balkans података о филантропији”

Марко Гаљак одржао предавање у оквиру Циклуса предавања младих истраживача

Промоција нове књиге Невена Цветићанина на Сајму књига

Одржан округли сто СРБИЈА И РЕФОРМИСАЊЕ ИНСТИТУТА ОДГОВОРНОСТИ

2. новембар, округли сто, “Србија и реформисање института одговорности”

Октобар 2018

Округли сто о реформисању института одговорности

23. октобар, 12 часова, сала на I спрату, предавање, др Владимир Ментус “Луксово схватање друштвене моћи”

23. октобар, 10 часова, сала на I спрату, предавање, др Стивен Е. Мeјер New American politics and Western Balkan

Издања Института друштвених наука на 63. међународном сајму књига

Др Стивен Мејер одржао предавање New American Politics and Western Balkan

Др Владимир Ментус одржао друго предавање у оквиру Циклуса предавања младих истраживача

XENOPHOBIA, IDENTITY AND NEW FORMS OF NATIONALISM, отварање интернационалног научног скупа (приватна продукција)

XENOPHOBIA, IDENTITY AND NEW FORMS OF NATIONALISM, I сесија (приватна продукција)

XENOPHOBIA, IDENTITY AND NEW FORMS OF NATIONALISM, II сесија (приватна продукција)

XENOPHOBIA, IDENTITY AND NEW FORMS OF NATIONALISM, III сесија (приватна продукција)

XENOPHOBIA, IDENTITY AND NEW FORMS OF NATIONALISM, IV сесија (приватна продукција)

XENOPHOBIA, IDENTITY AND NEW FORMS OF NATIONALISM, V сесија (приватна продукција)

Промоција зборника Multiculturalism in Public Policies у Љубљани

Др Мирко Благојевић учествовао на VIII међународној научној конференцији “Социологија религије у друштву постмодерне” и семинару посвећеном Јулији Синелиној

4-5. октобар, Белгород (Русија), међународни научни скуп,”Социологија религије у друштву касне модерне – православни аспект”

Одржан научни скуп XENOPHOBIA, IDENTITY AND NEW FORMS OF NATIONALISM

4-5. октобар, међународни научни скуп, “Ксенофобија, идентитет и нови облици национализма”

Одржана промоција књиге др Невена Цветићанина “Слепе улице историје”

2. октобар, 12 часова, сала на I спрату, предавање,  др Иван Маринковић “Зашто мушкарци живе краће – демографска анализа различите смртности по полу”

Др Иван Маринковић отворио Циклус предавања младих истраживача

Септембар 2018

Почиње циклус предавања младих истраживача

Невен Цветићанин – Слепе улице историје – промоција књиге

Међународни научни скуп Ксенофобија, идентитет и нови облици национализма

Др Хајрија Мујовић на Конгресу Светске Асоцијације за медицинско право

Јул 2018

Невен Цветићанин, Повратак на хладноратовску равнотежу (Al Jazeera Balkans)

Летња школа “EUROPEAN UNION AND LEGAL REFORM”

Одржан састанак са младим докторандима

Јун 2018

Др Зорица Мршевић, О Нацрту закона о родној равноправности (Друштво, Данас)

Закључци и препоруке са округлог стола Закон о родној равноправности: Значај, потребе и препреке

Закон и родна равноправност, I део (приватна продукција)

Закон и родна равноправност, дискусија (приватна продукција)

19. јун, округли сто, “Закон о родној равноправности – значај, потребе и препреке”

Одржан округли сто – Закон о родној равноправности: Значај, потребе и препреке

Проф. др Александар Бошковић одржао предавање “Антропологија из женског угла”

11. јун, 12 часова, мала сала на 3. спрату, предавање “Антропологија из женског угла”

Мај 2018

29-30. новембар, међународни научни скуп “Левица је мртва, живела левица? Промене и изазови левице у савременој Европи”

31. мај, научни скуп “Предузетништво vs. рентијерство”

Oдржан научни скуп “Предузетништво vs. рентијерство”

ЕУ и Србија, I сесија (приватна продукција)

ЕУ и Србија, II сесија (приватна продукција)

29. мај, 12 часова, велика сала на I спрату, предавање, “Брегзит – Зашто се догодио и шта ће бити”

Др Огњен Прибићевић одржао предавање “Брегзит – зашто се догодио и шта ће бити?”

Одржан тренинг о припреми пројеката за младе истраживаче

10. мај, округли сто “Европска унија између нације и глобализације – ЕУ и Србија, ново време и ново окружење”

Одржан округли сто ЕВРОПСКА УНИЈА ИЗМЕЂУ НАЦИЈЕ И ГЛОБАЛИЗАЦИЈЕ – ЕУ и Србија, ново време и ново окружење

7. мај, 12 часова, сала на 1.спрату, промоција књиге “Трансродно лице правде” др Зорице Мршевић, и панел дискусија о Изазовима трансродности у Србији данас

Одржана промоција књиге “Трансродно лице правде” др Зорице Мршевић и панел дискусија о Изазовима трансродности у Србији данас

Април 2018

Одржана научна конференција “Традиционална и нова религиозност: прошлост и будућност”

27-28. април, међународна научна конференција, “Традиционална и нова религиозност: прошлост и будућност”

Четврта међународна религиолошка конференција

Др Цветићанин и др Докмановић учестовали на међународној конференцији REDETE 2018.

У ИДН одржана презентација програма Фонда за иновациону делатност

Одржано предавање из области савремених миграција 

Март 2018

Предавање др Александра Бошковића на Универзитету у Абердину

ДЕМОГРАФСКИ ПРЕГЛЕД

1. март, округли сто, “Наука, јавне политике и привреда”

Одржан округли сто “Наука, јавне политике и привреда”

Фебруар 2018

Предавање проф. др Александра Бошковића у ЦАНУ

Јануар 2018

Др Зорица Мршевић, Друштвене науке у модерној држави – нужна потреба или луксуз (Погледи, Политика)

Др Зорица Мршевић, Друштвене науке и изградња бољег друштва (Погледи, Политика)

Др Зорица Мршевић, Да ли друштвене науке управљају “змајевим кочијама” (Погледи, Политика)

Децембар 2017

Приступ Србије Европском друштвеном истраживању

Др Невен Цветићанин гост Кинеске академије друштвених наука

Срби – народ који нестаје? ( Упитник, РТС)

Свечана седница поводом 60 година рада ИДН (приватна продукција)

Шта стварно могу друштвене науке, I сесија (приватна продукција) 

Шта стварно могу друштвене науке, II сесија (приватна продукција)

15. децембар, 12 часова (мала сала на 3. спрату), предавање “The Israeli Peace Movement: From the Demonstration  to Testimony and Confession”

Јубилеј Института друштвених наука (Друштво, НИН)

Шест деценија Института друштвених наука ( Друштво, Политика)

Свечана седница поводом 60 година рада Института друштвених наука (приватна продукција)

Институт друштвених наука обележио 60. рођендан (N1)

Др Зорица Мршевић и проф. др Мирјана Докмановић учествовале на међународној научној конференцији Виктимолошког друштва Србије

ПРОГРАМ 60 година рада ИДН

Одржана научна конференција “Укалупљивање” или прекорачење граница

7. децембар, научна конференција
Институт друштвених наука
“Укалупљивање” или “прекорачење граница” – друштвене науке у савременом добу

Институти Србије – Институт друштвених наука (Српска научна телевизија)

Положај науке у Србији

Положај науке у Србији

Андрија Крешић – Личност и дело, I сесија (приватна продукција)

Андрија Крешић – Личност и дело, III сесија (приватна продукција)

Андрија Крешић – Личност и дело, II сесија (приватна продукција)

Јованка Матић (N1)

Наталија Мићуновић: Род и достојанство (Трибине, Радио Београд 3)

Новембар 2017

Јованка Матић, Политика као борба између добра и зла (Al jazeera)

Одржана радионица ФЕМИНИЗАМ, ПРОИЗВОДЊА ЗНАЊА И ДРУШТВЕНЕ ПРОМЕНЕ: КРИТИЧКЕ ПЕРСПЕКТИВЕ СА ПОЛУПЕРИФЕРИЈЕ ЕВРОПЕ

25. новембар, 9 часова, радионица “FEMINISM, KNOWLEDGE PRODUCTION AND SOCIAL CHANGE: CRITICAL PERSPECTIVES FROM THE SEMIPERIPHERY OF EUROPE”

Александар Бошковић, Маринко Лолић и Зоран Павловић, Индивидуализам (Трибине, Радио Београд 3)

Александар Бошковић: Мезоамеричке религије и археологија (Трибине, Радио Београд 3)

Има ли популизма у Србији? (Al jazeera)

Има ли популизма у Србији? (N1)

23. новембар, 12 часова, представљање публикације: “Грађани Србије и популизам- Јавно мњење Србије 2017” 

Представљено истраживање и публикација “Грађани Србије и популизам – Јавно мњење Србије 2017”

Др Невен Цветићанин, Утопија данас (Агора, Радио Београд 2)

Др Владимир Никитовић, Поруке демографа креаторима јавних политика ( Дан уживо, Н1)

Др Ирена Ристић, учествовала на округлом столу под називом „Облици популизма у Европи – Случај Немачке, Мађарске и Србије”

З. Лутовац, И. Ристић, Ч. Чупић, Популизам: узроци и последице (Трибине, Радио Београд 3) 

Јованка Матић, Синиша Атлагић, Милош Бешић, Популизам: узроци и последице

Одржан округли сто “Поруке демографа креаторима јавних политика у Србији”

14. новембар, округли сто
Центар за демографска истраживања
„Поруке демографа креаторима јавних политика у Србији“

Др Зорица Мршевић, Друштвене науке у промењеном свету (Погледи, Политика)

O индивидуализму (“Јеретичка прича”, Нови магазин)

Андрија Крешић – личност и дело (Гозба, Радио Београд 2)

Др Горан Башић, др Зоран Лутовац, Популизам: узроци и последице (Трибине, Радио Београд 3)

Одржан скуп „Србија и реформисање института одговорности“

3. новембар, округли сто
Центар за правна истраживања
„Србија и реформисање института одговорности”

Др Владимир Никитовић, Савремено село у Србији као квази-демографска тема (Речено и прећутано, Радио Београд 2)

Октобар 2017

30. октобар, предавање проф. Павла Мојзеса “Америчке цркве и хладни рат (прошлост и садашњост)”

Одржано предавање “Америчке цркве и хладни рат (прошлост и садашњост)”

Институти Србије – Институт друштвених наука (Српска научна телевизија)

Казивања Андрије Крешића (приватна продукција)

Одржан округли сто “Изазови и перспeктиве XXI века за идентитет и достојанство личности”

27. октобар, округли сто
Одељење за филозофију
„Изазови и перспективе XXI века за идентитет и достојанство личности”

Одржано предавање проф. др Џастина Фросинија: Is Brexit undermining the British constitution?

23. октобар, 12 часова, предавање проф. др Џастина Фросинија “Is Brexit undermining British constitution?”

21. октобар, округли сто “АНДРИЈА КРЕШИЋ – ЛИЧНОСТ И ДЕЛО”

Одржан округли сто “Андрија Крешић-личност и дело”

Одржан округли сто “Индивидуализам”

Најава округлог стола

20. октобар, округли сто
Група за антропологију
„Елементи индивидуализма у друштвеном, политичком и културном контексту Србије и региона”

Србија постаје чланица Европског друштвеног истраживања

Одржан округли сто “Регион и Европа пред изазовима промена”

14. октобар, округли сто Центар за социолошка и антрополошка истраживања „Регион и Европа пред изазовима промена”

Др Ирена Ристић, стручна саветница, учествовала од 29.септембра  до 1.октобра на научном скупу „За три дана кроз европско суседство: Интереси националних држава насупрот мултилатералног партнерства” у Туцингену, Немачка

Одржан округли сто “Популизам-узроци и последице”

10. октобар, округли сто Центар за политиколошка истраживања и јавно мњење „Популизам – узроци и последице”

У Институту друштвених наука 4. октобра одржан округли сто „Проблеми на тржишту рада, сиромаштво и економске неједнакости“

4. октобар, округли сто Центар за економска истраживања „Проблеми тржишта рада,сиромаштво и економске неједнакости”

Септембар 2017

Др Марта Сјеничић, виша научна сарaдница, Др Сања Стојковић-Златановић, истраживачица сарадница, и Др Ранко Совиљ, истраживач сарадник Института друштвених наука, учествовали на XIV Међународној конференцији „Правнички дани – проф. др Славко Царић“.

Др Мирко Благојевић, виши научни сарадник Института друштвених наука, учествовао  на VII међународној научној конферецији под називом „Социологија религије у друштву касне  модерне“

20-21. септембар, научни скуп, „СОЦИОЛОГИЈА РЕЛИГИЈЕ У ДРУШТВУ КАСНЕ МОДЕРНОСТИ“

Промоција зборника “Стање и перспективе мултикултурализма у Србији и државама региона”, САНУ, ИДН

Август 2017

Др Наталија Мићуновић, научна сарадница Института друштвених наука, учествовала је на XIV годишњој конференцији Карипског филозофског друштва у Њујорку

Др Александар Бошковић, научни саветник Института друштвених наука, учествовао од 8. до 11. августа на конференцији Савета хуманистичких наука у организацији УНЕСКА, у Лијежу (Белгија)

Јул 2017

Др Невен Цветићанин, виши научни сарадник Института друштвених наука, учествовао на међународној научној конференцији „Иницијативе Новог пута свиле – достигнућа и изазови“

Одржане радионице у Републици Српској

Др Горан Башић: ” Без улагања у науку друштвени развој није могућ”

Др Зорица Мршевић, научна саветница Института друштвених наука, учествовала на панелу у Градској скупштини Крагујевца

Јун 2017

20. јун, предавање “КОНТРОВЕРЗЕ О ГЛОБАЛИЗАЦИЈИ У ТЕОРИЈИ И ПРАКСИ”

У Институту друштвених наука, одржано предавање “Контроверзе о глобализацији у теорији и пракси” 

2019. и 2020. кључне за придруживање ЕУ

Др Лилијана Чичкарић, виша научна сарадница и управница Центра за социолошка и антрополошка истраживања, учествовала на петој Европској конференцији о роду и политици (ECPG 2017)

Др Зорица Мршевић, научна саветница Института друштвених наука презентирала своје радове на две конференције: “Правосуђе и медији” и “Полиција и правосудни органи као гаранти слободе и безбедности у правној држави”

5. јун, предавање “СТАТУС ЦИНЦАРА У САВРЕМЕНОЈ ЕВРОПИ” господина Николаса Каракоте

2-3. јун, научни скуп „ФИЛОЗОФИЈА КРИЗЕ И ОТПОРА – МИСАО И ФИЛОЗОФСКО ДЕЛО ЉУБОМИРА ТАДИЋА“

У Институту друштвених наука одржан научни скуп: “Филозофија кризе и отпора: мисао и дело Љубомира Тадића.”

Мај 2017

Програм и књига сажетака

У Институту друштвених наука 25. маја одржан научни скуп под називом „Глобализација и изолационизам“

25. мај, научни скуп “ГЛОБАЛИЗАЦИЈА И ИЗОЛАЦИОНИЗАМ”

На Сребрном језеру, 19. и 20. маја 2017. године одржан међународни научни скуп „Религија и црква у духовним и социо-политичким променама савременог света“

22. мај, разговор о књизи Милана Брдара „ИЗМЕЂУ БЕЗДАНА И НЕБА. ХЕРМЕНЕУТИКА РАЦИОЦЕНТРИЧНОГ ПРОГРАМА УТЕМЕЉЕЊА КАО КРИТИКА НОВОВЕКОВНЕ ФИЛОЗОФИЈЕ“

19-20. мај, научни скуп „РЕЛИГИЈА И ЦРКВА У ДУХОВНИМ И СОЦИО-ПОЛИТИЧКИМ ПРОМЕНАМА САВРЕМЕНОГ СВЕТА“

18.мај, округли сто „ СРПСКО И РУСКО ДРУШТВО – СОЦИОЛОШКЕ ПРЕОКУПАЦИЈЕ“

16. мај, предавање „ETHNOGRAPHY: NEGOTIATING IDENTITIES AND REINVENTING MEMORIES“

Др Зорица Мршевић, научна саветница Института друштвених наука учествовала је на конференција “Europe calling – Born Europeans”

Одржан округли сто „СРПСКО И РУСКО ДРУШТВО – СОЦИОЛОШКЕ ПРЕОКУПАЦИЈЕ“

Април 2017

Наука, јавне политике и друштвени развој

Мирјана Рашевић је присуствовала 21. априла у Бриселу првом састанку Управљачког комитета COST акције о мањинама и имигрантима.

Одржан састанак директора института друштвено – хуманистичких наука

Академик Зоран В. Поповић о проблемима и развоју науке

Неопходно основати Министарство за науку и високо образовање

Академик Владимир Костић о положају науке у Србији

21. април, округли сто „НАУКА И ВИСОКО ОБРАЗОВАЊЕ“

Башић о етничким односима: Демократија је дуготрајан процес

19-20. април, округли сто “ДЕМОКРАТИЈА, МУЛТИКУЛТУРАЛНОСТ И ЕТНО КУЛТУРНЕ ПОЛИТИКЕ У ДРЖАВАМА ЗАПАДНОГ БАЛКАНА”

Наука и високо образовање

Сараднице Центра за демографска истраживања, др Мирјана Рашевић, др Весна Лукић и др Јелена Предојевић-Деспић, на првом састанку партнера на YOUMIG пројекту у Будимпешти 3. марта 2017.

Март 2017

Предавање проф. др Синише Таталовића: “Миграцијска криза у Европи: хуманитарно или сигурносно питање?”

У издању Српске академије наука и уметности и Института друштвених наука изашао зборник радова са међународног научног скупа

Др Зорица Мршевић и др Лилијана Чичкарић добитнице награде „Анђелка Милић“ за 2017. годину.

Фебруар 2017

У САНУ одржана научна конференција „Ка бољој демографској будућности Србије“

Др Зорица Мршевић у Берлину учествовала на конференцији “Нови конзервативци Источне Европе: врсте и објашњења, од Пољске до Русије“

Др Зорица Мршевић учествовала у панелима о стварању толеранције и разумевања према LGBT популацији у српском друштву

У зборнику Gender Equality in a Global Perspective, престижног издавача у области друштвених и хуманистичких наука, Routledge, oбјављен рад др Сузане Игњатовић и др Александра Бошковића – Gender equality in Serbia.

Јануар 2017

Састанак са проф. др Владимиром Поповићем, државним секретаром у Министарству просвете, науке и технолошког развоја

Објављена нова монографија проф. др Александра Бошковића Mesoamerican Religions and Archeology

Састанак радне групе за мултикултуралне јавне политике ИДН

24. април, 12 сати, сала на I спрату, предавање, Софија Мојсић “Сјај и беда модерне европске рационалности”